Projekty roku 2021

Projekty roku 2021 byly naprosto parádní. Podařilo se vystavět na přehradě Hracholusky záchranářské cedule. V Letkově se uspořádalo letní kino. A během léta se 200 dětí při besedách naučilo jak se starat o své tělo :). Mrkněte se na fotky a přihlašování na rok 2022 bude spuštěno v únoru. Těšíme se na Vás.

Mrkněte se na fotky :)

Anotace projektů

Co mi říkají moje záda?
Projekt „Co mi říkají moje záda?“ má za cíl v průběhu letních prázdnin a začátkem školního roku seznámit děti s problematikou dlouhodobého sezení, snížené fyzické aktivity a dopady na pohybový aparát (především však na oblast zad). Jelikož polovina naší skupiny pracuje či studuje v oboru fyzioterapie a druhá polovina též pracuje s lidmi, tak všichni vnímáme tuto problematiku za velmi důležitou. Za poslední rok velmi ubylo pohybových aktivit ne jenom dětí, ale i dospělých, avšak u dětí to má podstatně více významný vliv do budoucna vůči správnému rozvoji pohybových schopností, ale i například vůči držení těla. Workshopy, které budou zaměřené především na dětské a mladistvé skupiny, budou mít za cíl vysvětlit jednoduše tuto problematiku a ukázat určité možnosti cvičení či pohybových aktivit, které napomůžou správnému fyzickému a duševnímu zdraví. Domů by si nakonec děti odnesly prospekt se shrnutím informací, které by v průběhu workshopu načerpaly a tím by se tak dále šířily i k rodičům.

Prevence tonutí na otevřené vodní ploše
Rozhodli jsme se vytvořit tento projekt na základě stále zvyšujících se čísel tonutí osob v blízkosti vodních ploch. Naším hlavním cílem je na základě spolupráce s VZS předejít
tonutím na vodním díle Hracholusky. Zredukovat tak výjezdy jak pro VZS tak i pro ZZS a jiné složky IZS, zejména pak výjezdy ohrožující život zraněných. Poté bychom tímto
projektem chtěli zajistit vzdělanost širší veřejnosti v prevenci správného chování u vodních ploch. Usnadnění lokace osob potřebující neodkladnou přednemocniční pomoc
od složek IZS pomocí tzv. meeting pointů. Bude se jednat u umístění 8 značek o výšce cca 180 cm na nejfrekventovanějších
plážích podél celé vodní nádrže Hracholusky. Hlavním cílem značek je prevence a přiblížení deseti základních pravidel pro bezpečný pohyb u vody.

Letní kino Letkov
/vložit/

Fotogalerie: