Jak žádat

MLÁDEŽ KRAJI PLZEŇSKÝ KRAJ – VYHLÁŠENÍ PRO ROK 2021

Máte nápad jak zlepšit své okolí, ale chybí vám finance? Je vám mezi 15 a 26? Jsme tady. Vyzkoušejte si zrealizovat váš projekt od nápadu až po vyúčtování! Někdo mluví, někdo tvoří :)

ZAMĚŘENÍ A LOKALIZACE PROJEKTŮ

 • Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.
 • Místem realizace v musí být Plzeňský kraj.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY 2022

do 15.4. 2022 - registrace nápadů prostřednictvím on-line formuláře

23.-24.4. - VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ

8.5. - odeslání finálních žádostí

9.-13.5. - obhajoby projektů před komisemi (drobné změny možné)

16.5. - kontaktování odsouhlasených projektů - sepsání smlouvy

16.5. - realizace projektů

9. 12. - KONEČNÝ termín pro vyúčtování projektů

REALIZÁTOŘI

Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž alespoň jeden je starší 18 let. Žadatelem ani realizátorem tedy nejsou nestátní neziskové organizace ani jiné právnické osoby.

FINANČNÍ PODPORA A PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

 • Na realizaci jednoho nápadu je možné získat od 5 000,- do 40 000,- 
 • Projekt je financován 100% z přidělené dotace (finanční spoluúčast žadatele není vyžadována, nicméně je možná).
 • Případné spolufinancování není možné z rozpočtu nebo dotačních titulů MŠMT či Plzeňského kraje.
 • 70% schválené dotace je proplaceno po podpisu smlouvy, 30% po vyúčtování projektu (viz dále)

VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ

 • 23. - 24.4. - seminář bude probíhat ve Skupovce či online (uvidíme dle situace)
 • Během víkendu se vám probereme následující témata: plánování, strategický managment, grafickou podporu aj.
 • Budeme si vzájemní prezentovat své projekty a hledat mezery, tipy, triky a rady...
 • Následně vše budeme řešit přes fb skupinu, emaily, telefony atp.

Pokud by nebylo možné se sejít ve osobně, budeme pořádat večerní online webináře se stejným obsahem. O nic tedy nepřijdete, ale budeme doufat, že se uvidíme naživo!

PODPIS SMLOUVY A VYÚČTOVÁNÍ

 • Po schválení dotace bude se zástupce žadatele (osoba starší 18 let v týmu) podepsána smlouva o realizaci projektu (smlouva o dílo). Následně budou zaslány finanční prostředky na účet zástupce žadatele.
 • Vyúčtování projektu a závěrečná zprávy budou předloženy Plzeňské krajské rady dětí a mládeže do 9. 12. 2022. Vyúčtováním projektu se rozumí formulář závěrečné zprávy a originály účetních dokladů (paragony).

Po realizaci je nutné doložit veškeré účty včetně formuláře vyúčtování a hodnocení projektu. Po zkontrolování bude žadatelům zasláno zbylých 30% částky projektu.

Soubor ke stažení: