Tři boží projekty se chýlí do konce!

Dva projekty ze tří už jsou za námi a poslední už se pomalu chýlí do zdárného konce. A co letož mládež v našem kraji vymyslela?

1, Komunitní zahrada ve Vochově

2, Deskové odpoledne 

3, Mám zdravé nohy?

Komunitní zahrada ve Vochově
Jsme holky z Vochova, které se zde seznámily během práce s dětmi.
Rádi bychom pomohli zrekonstruovat zahradu u spolku Vochomůrky, z.s., tak aby sloužila
jako místo setkávání. Zahrada by byla otevřená především pro rodiny s dětmi a veřejnost
z blízkého okolí. Naším přáním by bylo na zahradě vybudovat několik herních koutků.
Některé pomůcky a hračky by bylo možné zapůjčovat i do rodin. Po vybudování
jednotlivých herních koutků bychom rádi uspořádaly slavnostní otevření zahrady pro
veřejnost.

Deskové odpoledne
Jsme skupina přátel a nadšenců, kteří se rádi setkávají u hraní stolních her.
Na našich setkáních hrajeme hry na hrdiny a deskové hry, kde se přenášíme do dobrodružných
příběhů ve světě mýtů a kouzel. Rádi bychom toto nadšení sdíleli s mladými lidmi, ke kterým
se snadno dostávají počítačové hry, ale stolní méně - a to je velká škoda. Stolní hry velmi dobře
podporují mezilidské vztahy, což je věc, která digitálním hrám ve velké míře schází. Navíc tyto hry
obecně v posledních letech nabývají na oblíbenosti a tak je chceme dostat i k mladším generacím.
Koncem léta bychom tak chtěli uspořádat herní den se zaměřením na příběhové hry na hrdiny, které
jsou velmi zajímavou oblastí stolních her. Děti a mládež se tak mohou podívat, zahrát si hry a seznámit se se zajímavými herními materiály.

Mám zdravé nohy
Se skupinou odborníků na danou problematiku jsme se rozhodli, že bychom v průběhu letních
prázdnin a začátkem školního roku udělali několik workshopů pro děti a mladistvé na téma „Mám
zdravé nohy?“. Jako fyzioterapeuté a ortotik – protetik se denně potkáváme s lidmi na ambulancích
či v nemocnicích, kteří trpí bolestmi kloubů dolních končetin, bolestmi bederní či krční oblasti aj.
Mnoho těchto příznaků bývá zakořeněno již od dětství nevhodným výběrem obuvi či špatnými
stereotypy. Workshopy budou mít za úkol seznámit děti a mladistvé s tím, že o své nohy je třeba
dbát. Pokud se nebere ohled na fyziologii, mohou vzniknout určité bolesti až deformity nohy.
Následně mohou být nepříznivě ovlivněny segmenty, které jsou funkčně spojené s nohou. Domů by
si poté odnesly (kromě znalostí výběru obuvi a možné péče o nohy) plantogram (otisk nohy)
s vysvětlením proč jejich noha vypadá, tak jak vypadá apod.