Jak žádat

MLÁDEŽ KRAJI PLZEŇSKÝ KRAJ – VYHLÁŠENÍ PRO ROK 2020

Máte nápad jak zlepšit své okolí, ale chybí vám finance? Je vám mezi 15 a 26? Jsme tady. Vyzkoušejte si zrealizovat váš projekt od nápadu až po vyúčtování! Někdo mluví, někdo tvoří :)

ZAMĚŘENÍ A LOKALIZACE PROJEKTŮ

 • Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.
 • Místem realizace v musí být Plzeňský kraj.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

do 24. 4. 2020 - registrace nápadů prostřednictvím on-line formuláře

25. - 26. 4. 2020 - víkendový seminář ve Skupovce v Plzni

1. 5. 2020 - ukončení příjmu žádostí

4. - 8. 5. 2020 - obhajoby projektů před komisemi (konkrétní termíny budou upřesněny)

11. 5. - 29. 11. 2020 - realizace projektů

7. 12. 2020 - konečný termín pro vyúčtování projektů

REALIZÁTOŘI

Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž alespoň jeden je starší 18 let. Žadatelem ani realizátorem tedy nejsou nestátní neziskové organizace ani jiné právnické osoby.

FINANČNÍ PODPORA A PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

 • Na realizaci jednoho nápadu je možné získat od 5 000,- do 40 000,- 
 • Projekt je financován 100% z přidělené dotace (finanční spoluúčast žadatele není vyžadována, nicméně je možná).
 • Případné spolufinancování není možné z rozpočtu nebo dotačních titulů MŠMT či Plzeňského kraje.
 • 70% schválené dotace je proplaceno po podpisu smlouvy, 30% po vyúčtování projektu (viz dále)

VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ

 • 18. - 19.4. 2020 - víkendový seminář bude probíhat ve Skupovce v Plzni
 • Účast na semináři je nezbytná pro schválení dotace. Účastnit se mohou maximálně dva členové týmu.
 • Na semináři budou žadatelé, pod vedením odborných lektorů, své projekty dotvářet. 

OBHAJOBA PŘED KOMISÍ

Předložené projekty budou žadatelé prezentovat před komisí v Plzni. Ta následně rozhodne o přidělení nebo nepřidělení dotace a její výši. 

PODPIS SMLOUVY A VYÚČTOVÁNÍ

 • Po schválení dotace bude se zástupce žadatele (osoba starší 18 let v týmu) podepsána smlouva o realizaci projektu (smlouva o dílo). Následně budou zaslány finanční prostředky na účet zástupce žadatele.
 • Vyúčtování projektu a závěrečná zprávy budou předloženy Plzeňské krajské rady dětí a mládeže do 7. 12. 2020. Vyúčtováním projektu se rozumí formulář závěrečné zprávy a originály účetních dokladů (paragony).